Chính sách với khách hàng hạng A, B

– Khách hàng hạng A: Khách hàng thanh toán ngay sau khi giao hàng, nhập hàng thường xuyên, công ty sẽ có chế độ phục vụ riêng, chế độ chăm sóc riêng và liệt vào khách hàng Vip của công ty.

– Khách hàng hạng B: Khách hàng thanh tóan theo từng đợt hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng ngay khi tới kỳ hạn thanh toán, lấy hàng thường xuyên, trung thành với nhà cung cấp… cũng sẽ được công ty phục vụ riêng, hỗ trợ ưu tiên riêng.